fredag 9 november 2007

Kina seglar runt Monroedoktrinen

Den kinesiske flottisten spanar in nya oceaner och nya kuster?

Den väl- och ökända Monroedoktrinen från 1823 uttalade att USA inte skulle tolerera att europeiska makter längre skulle tillåtas kolonisera eller blanda sig i de nya amerikanska staternas inre affärer. Vid den tiden hade i stort sett hela det spanska och portugisiska kolonialväldet upplösts och ersatts av självständiga stater. Och som doktrinen snart utvecklades kom det att handla om att USA satte sig själv som högsta makt för alla de nya staterna.

Men världen förändras. På 1820-talet var Kina ännu en stormakt, men på nedåtgående och dessutom isolationistisk. Inte kunde man väl i Washington eller Europas huvudstäder, eller i de nya oorganiserade staterna i Latinamerika, tänka sig att en dag skulle en stor kinesisk republik sträcka ut sitt inflytande även i den Nya Världen. Men det är just vad som händer, även om det inte väsnas så mycket om saken för närvarande.

China on the march in Latin America skriver Asia Times on Line. Det rör sig om handel och investeringar av statsägda kinesiska bolag, ännu på en blygsam nivå jämfört med affärerna mellan USA och Latinamerika, men det är verksamheter som är i stark tillväxt. Dessutom ökar de militära förbindelserna, och man får förmoda att det oroar analytikerna i Pentagon och USA:s utrikesdepartement.

Bara för några årtionden sedan skulle det ha verkat som utopi att kinesiska militärakademier, inklusive den kinesiska flottans skola, skulle utbilda officerare från Latinamerika. Nu händer det. Man skulle kunna tro att det främst skulle röra sig om Cuba, och under de senaste åren Venezuela och Bolivia, men fler länder är inblandade, från Mexico ner till Chile. Otroligt nog även Colombia, en av USA:s få kvarvarande nära allierade i området. Dessutom levererar Kina billig eller gratis militär utrustning till några länder med dåliga finanser.

För några dagar sedan läste jag (minns inte var) att det blivit betydligt mindre populärt i Latinamerika att skicka militärer för utbildning hos amerikanarna. Minnen av kuppmilitärer som utbildats och stötts från USA hänger fortfarande kvar.


Det uppges att kineserna nu driver en tidigare sovjetisk central för övervakning av USA och elektronisk krigföring på Cuba. Skulle USA bråka om det kan ju kineserna säga: "Men för tusan, era dumma långnäsor, vi är ju inte europeer. Monroedoktrinen gäller inte för oss!"

Inga kommentarer: