lördag 24 november 2007

Grattis på födelsedagen, "Origin"!


Darwin som ung


Den 24 november 1859 var en av de största dagarna i vetenskapens historia: just den dagen publicerades första upplagan av Charles Darwins banbrytande verk om arternas uppkomst - On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Upptäckten av evolutionen låg i tiden, andra än Darwin var på gång, men hans namn kom att gå till eftervärlden. En eftervärld som inte blivit sig lik sedan dess.

Evolutionsteorins grundläggande principer har segrat. Ur vetenskaplig synpunkt kan man diskutera detaljer i teorin om livets utveckling som sannerligen inte är oviktiga, men man kan inte göra livsvetenskap utanför evolutionens ramar. Den här frågan kan ställas, och förmodligen besvaras med normala vetenskapliga undersökningar: sker utvecklingen alltid i små steg, eller inträffar det perioder av snabba förändringar respektive totalt stillastående? Man kan också fastställa att beskrivningar av Jordens uppkomst och livets utveckling som finns i olika religiösa urkunder inte är hållbara. Däremot ligger förekomsten av gudomliga makter (vilket väl lär betyda företeelser som medvetet kan ändra naturlagar) utanför vetenskapens möjligheter att testa - ännu så länge i alla fall.

Darwin som inte fullt så ung

Inga kommentarer: