söndag 18 november 2007

Att stoppa brandkåren från att släcka ...?

Oron vad det gäller världsklimatet har skruvats upp ytterligare något varv. Samtidigt kanske ljudnivån på de som av någon anledning inte tycker att det är någon fara också har skruvats upp. Vi vet två saker: det pågår klimatförändringar som nu sker fort och märkbart, och forskarna kommer att korrigera sina modeller och förutsägelser vartefter mer mätdata kommer in. Men att modellerna förfinas kommer med mycket stor sannolikhet inte att betyda att den allmänna riktning för utvecklingen som forskarsamhället pekar ut kommer att ändras.

Nu tror jag inte att "klimatförnekarna" kommer att lyckas välta några grundläggande vetenskapliga utsagor över ända även om de hittar detaljfel här och där. Men deras verksamhet får mig ändå att tänka på den person, som när en eldsvåda brutit ut och folk ringer efter brandkåren, själv ringer upp brandkåren och försöker övertyga den om att det inte brinner och att den kan sitta kvar på stationen och ta det lugnt. Vad har man skallen om man tar den risken?

Nästa stora miljömöte är på Bali. Forskar- och politikervärlden kommer knappast dit med segelbåtar. De borde föregå med gott exempel genom att låta teknikervärlden uppfinna ett elektroniskt forum där var och en sitter hemma hos sig men ändå kan delta i världsmötet. Nu blir det en helsickes massa flygplan som sprider ut sin skit i atmosfären. Tekniken finns ju - kallas videokonferens.

Inga kommentarer: