torsdag 22 november 2007

När småhandlarna slår tillbaka

För dagen gäller det Senegal, enligt en artikel i Aftonlövet: Gatuhandlare slåss med polisen som har fått order om att köra bort dem. Många arbetslösa unga män försöker försörja sig genom gatuhandel, alltså en synnerligen småskalig näringsyttring. Artikeln ger inga djupare detaljer, men kan man gissa att horder av påträngande gatunasare kändes besvärande för somliga medborgare? I alla fall anklagas den gamle presidenten för att vilja snygga upp huvudstaden Dakar inför en islamisk konferens, och då skall gatuförsäljarna bort.

Man kan ta det här som en fingervisning om att fri företagsamhet har sina baksidor. Bland annat att på den här nivån kommer de flesta att bli kvar, om de inte rasar igenom totalt och hamnar i trasproletariatet och den värsta slummen. De kommer inte att kunna bygga upp tillräckligt med resurser för att kunna gå vidare och utveckla sina rörelser. De kommer inte att vara särskilt produktiva inslag i den nationella ekonomin (ibland kanske snarare destruktiva). Möjligen kan de riskera livet genom att ta en båt till Europa.

Det finns en tanke om att "mikrokrediter" kan hjälpa upp situationen: Små lån till folk för att hålla igång små företag som kan stabiliseras och utvecklas och lägga grunden till högre välstånd. Det fungerar säkert i en del fall, men det finns ett uppenbart hot: den lille företagaren mosas lätt av den större. I Indien har detta lett till upplopp. Småhandlare slåss för att hindra upprättande av stora moderna livsmedelsaffärer. Slår de stora kedjorna igenom i Indien kommer mängder av småhandlare att konkurreras ut. Det stora kapitalet krossar det lilla i den fria konkurrensen.

Liknande problem finns i många länder, med stora grupper av folk som i brist på något annat försöker sälja saker i gathörnen. Folk försöker desperat försörja sig, med mer eller mindre legala medel. Enligt ekonomisk teori bör det vara ett framsteg när moderna affärskedjor etableras. De är rationella, slösar inte med resurser utan koncentrerar dem i stället. Men baksidan är alla de som slås ut. Framsteg leder till elände för de utkonkurrerade såvida det inte finns andra delar av ekonomin som kan ta hand om de utslagna. Och i många fattiga länder är det dåligt med alternativ. Alltså slår gatuhandlare och liknande tillbaka, i Dakar och Madras (heter numera Nennai). Och det lär bli på fler ställen när ekonomisk överlevnad kämpar med ekonomisk liberalism.

Inga kommentarer: