måndag 12 november 2007

Fredsfrämjande är väl bra ... ?

Efter att ha bladat i en fet bilaga i morgonens Dagens Nyheter ("Hela denna bilaga är en annons från Försvarsmakten") började jag fundera på om vi här kanske har en situation som påminner om den skadliga bolånekrisen i USA. Anledningen till den krisen är att de som lånat ut till folk med osäker betalningsförmåga sedan har tagit egna lån med de osäkra lånen som säkerhet. Men för att dölja vad det är för skräp man lånar på har man blandat ut med en del goda säkerheter vars värde man inte behöver tvivla på och sedan givit det hela ett nytt namn som döljer att det är något skumt på gång. Man har alltså prånglat ut skuldpapper där goda säkerheter blandats med dåliga så att det är svårt att urskilja det ena från det andra - men under förutspegling att allt är prima vara. Så nu håller bankvärlden på att försöka komma på vilka som egentligen sitter på de dåliga delarna av lånen, och då blir det bankkris. - Och med det i tankarna kopplade jag till denna propagandabilaga.

Vi kan väl säga att det är en blandning av propaganda för Nordic Battle Group, intervjuer med folk på utlandsuppdrag, diverse annonserande firmor, samt lite om Räddningsverket. Det skrivs en del om "fredsfrämjande". Och så frågas folk om de gillar fredsfrämjande insatser. Vem gör inte det? Bara galningar vill ha krigsfrämjande insatser. Men i de goda fredsfrämjande insatser, som exempelvis Räddningsverket eller vanliga hederliga FN-bataljoner utför, ligger giftpillret inbakat: EU:s väpnade styrkor, och däribland Nordic Battle Group. Att några svenska officerare kan stoltsera med att föra befäl över en skara nordbor, ester och irländare kan väl glädja en del, men det borde oroa mer.

När goda, i ordets verkliga mening fredsfrämjande insatser, blandas ihop med en väpnad styrka tillhörande en organisation som vissa personer vill ha till en ny supermakt eller till och med imperium, då gäller det att dra öronen åt sig. Då har man blandat goda och dåliga säkerheter. Samma sak gäller med engagemanget i Afghanistan där den svenska styrkan är så hopblandad med de krigförande NATO-trupperna att det torde vara omöjligt att särskilja svenskarna från andra utländska soldater.

Faran med det här upplägget - att blanda goda åtgärder med skadliga - borde vara uppenbar: rätt vad det är sitter svenska soldater i en omöjlig situation, i ett krig där de absolut inte borde vara. Vi vet inte var, men det finns ett antal krishärdar att gissa på. Och det är inte bra. Det förstör vår förmåga att uppträda fredsbefrämjande och hjälpande i förhållande till människor som lider av krig och katastrofer, att komma in som en opartisk kraft. Det är inte lätt att vara helt ren och hederlig i denna onda värld, men att frivilligt ge sig i lag med skumma EU-byråkrater som kan misstänkas vilja ge sig ut på militära äventyr - det gör man bara inte. Det kan komma väldigt sura efterräkningar.

Inga kommentarer: