tisdag 22 juni 2010

Ett par lästips

Här är en artikel om den parallella administration som maoisterna bygger upp i djungeln i västra Västbengalen i Indien. Trots att området formellt återerövrades av delstatsregeringen förra året är det maoisterna som driver civila arbeten med vägar, bevattning och hälsovård. Jag antar att det är civil uppbyggnad av den här typen som kan göra maoisterna verkligt framgångsrika och att den väpnade kampen i allmänhet kommer i andra hand. Folkarmén är nödvändig, men den blir inte möjlig att bygga förrän man har folket med sig.

Hos bloggkollega Teckentydaren kan man läsa om dystra förutsägelser (inklusive intressanta kommentarer) om elitens klasskrig mot folken i Europa. Frågan är hur allvarligt läget är - att det är allvarligt behöver man inte tvivla om. Nu verkar det som engelska motsvarigheten till LO - TUC - kanske vaknar till. Facken i södra Europa är redan vakna. Blir det en allmän folklig inklusive facklig kamp över stora delar av Europa kanske det går att skada och försvåra elitens "besparingar".

Inga kommentarer: