fredag 26 mars 2010

Återanvändning

Man skriver ju en del som kommentarer i andras bloggar, men det tenderar att försvinna. Är man ekonomiskt sinnad borde man återvinna även detta ordflöde, kanske med lite redigering och komplettering. Här är exempelvis av ändrad version av det som jag nyss skrev på Motvallsbloggen med anledning av ett inlägg där om juridik:

Om rättsskipningen är skakig är hela samhället inne i en period av osäkerhet. Det drabbar även synen på brott och straff. Dels att staten själv sätter vissa grundläggande principer ur spel, dels att en del medborgare tar rätten i egna händer. Juridiken ingår i samhällets ideologiska överbyggnad. När samhällets bas, som är människorna i deras dagliga liv, får svårt att orientera sig i tillvaron och upplever svåra problem, kommer det att slå igenom även i form av juridiska tvivelaktigheter i överbyggnaden. Och då kan det bli väldigt fel om inte folk tänker först och pratar sedan.

Tänk om det i stället för staten blir aktivistgrupper som skickar glatt färgade kuvert till personer som observerats i möjligen skumma situationer på horstråken? Eller om aktivisterna snarare kör med modern teknik och hänger ut de misstänkta (inte dömda) på nätet. Skall detta ses som olagligt förtal, eller behjärtansvärt och exempel på goda privata initiativ?

Om man hänger ut en pedofil men “råkar” blanda ihop denne med någon annat och resultatet blir att en helt oskyldig blir dödad (tror det har hänt i England), vem är då skyldig? Hur långt kan medborgarna gå för att skydda sig själva? Kommer det inte snarast att bli en ständig spiral där varje skyddsåtgärd omedelbart följs av krav på nya åtgärder, eftersom vi aldrig kommer att vara helt skyddade i vår tillvaro?

Eller om vi tar en grupp som skyddar ett område som är utsatt för många inbrott – var dras gränsen mellan “grannsamverkan mot inbrott” som samverkar med polisen, och ett tvivelaktigt medborgargarde som kan hoppa på vem som helst och som kan bestå av personer som själva är kriminella och har ett och annat att dölja?

Att terroristjakten skapat zoner där normal lagstiftning upphävs trots att det handlar om vanliga brott (mord, allmänfarlig ödeläggelse och liknande) är känt sedan länge. Det är inte en slump att ett av de mer förfallna kapitalistiska staterna – USA – har kommit längst på rättslöshetens väg och sprider smittan över världen. Terroristlagstiftning verkar ju handla om att straffa folk som man inte kan bevisa ha gjort något brottsligt. En anklagelse omvandlas till en dom och behöver inte bevisas.

När man börjar tumma på ett lagområde så finns ju uppenbara risker att det förfarandet sprider sig till andra områden. Ibland kan det vara ganska oskyldigt men ibland är det inte så riskfritt. Man kan glida över i ett tillstånd där polisen är frånvarande (den kostar ju dyra skattepengar!), där rättvisa och skydd blir en handelsvara, och där vanligt folk får klara sig bäst de kan i kampen mot brottslingar (verkliga eller påhittade). Av ren dumhet - upphetsade krav på omöjlig "säkerhet" - kan hela rättssamhället fås att spåra ur. Då kan man undra om inte fascisterna till slut kliver fram och deklarerar att “här skall skapas ordning!”

Inga kommentarer: