fredag 12 mars 2010

Greenspans mar/sanndröm

En av skribenterna på Real-World Economics Blog berättar om när förre chefen för Federal Reserve Bank vaknade upp på grund av en mardröm. Egentligen är det Greenspan själv som berättar. Han är mannen som, vilket nogsamt påpekas, trots att han gillar att gräva i statistik inte begrep när de senaste kriserna var under uppbyggnad.

Nå, vad var nu orsaken till Greenspans mardröm: jo, han hade kommit på att världen höll på att förändras. Den enorma reserv av oerhört billig och eftergiven arbetskraft som funnits efter Sovjets och Kinas övergång till kapitalism håller på att försvinna! Kinesiska arbetare finner sig inte längre i att behandlas hur som helst, och de kräver bättre betalning! Det kan de göra för att det blivit brist på arbetskraft. Och som bloggaren skriver:

... wages in China are again rising, due to the additive effect of the global economic recovery and the world’s most effective economic stimulus program, which enabled China to plow right through the world recession with 8.7 percent growth in 2009.

Man kan undra vad som händer när Kinas ettbarnspolitik slår igenom rejält, med en minskande andel människor i åldrar som kan utplundras fullkomligt hänsynslöst? Greenspan och hans gelikar bland centralbanksledarna vet dock vad det handlar om: inflationen. Den inflation som måste bekämpas till varje pris, med risk att man hamnar i deflation i stället.

Så länge inte de kinesiska arbetarna fick en betalning värd namnet kunde kinesiska varor krängas billigt i USA till underbetalda amerikanska konsumenter. Men när kineserna får bättre betalt (och om "bättre betalning" blir en sjuka som sprider sig till andra länder) spricker hela upplägget för att hålla tillbaka prishöjningarna. Lönehöjningar kommer att tvingas fram helt enkelt för att folk måste leva, och resultatet av det kan bli en spiral av pris- och lönehöjningar. (Det finns ju vinster också, men de brukar av någon anledning inte förekomma i de här resonemangen.) Och bara tanken på det ger figurer som Greenspan mardrömmar. Kinesiska och andra arbetares väl och ve bekymrar honom dock inte.

Antalet stängda banker i år hittills i USA är för övrigt uppe i 29 stycken, och vi skall inte blir förvånade om det blir fler snart. Det är ju under helgerna man klipper till, lägger ner och omstrukturerar för att undvika panik.

Inga kommentarer: