söndag 25 januari 2009

Författningsomröstning i Bolivia


Bolivia må vara ett fattigt land mitt i Sydamerika, men ett pampigt statsvapen har man! En kondor, ett berg och en palm samt ett lamadjur som står framför ... är det en svamp? En jättelik sydamerikansk smörsopp? Samt kanonrör, farliga vapen och en röd frygisk frihetsmössa på en stång.

I år kan Bolivia fira sitt tvåhundraårsjubileum, och i dag är det folkomröstning om ny författning därnere. Omröstningar av den sorten kan vara ett progressivt vapen om man får ut väljarna i stor skala. Jag hittade en märkligt positiv artikel om den omvälvning som president Evo Morales står i spetsen för i Svenska Dagbladet. Det handlade mycket om hur kvinnornas situation håller på att förbättras. Och när de mest nedtryckta folklagren börjar röra på sig, för Bolivias del indianer och kvinnor, kan man räkna med att rörelserna fortplantar sig genom hela samhället. En stor befrielserörelse alltså.

Här är några punkter i författningsförslaget:

1. Bolivias 36 indian-folk erkänns i lagen och får politiskt och juridiskt inflytande på alla nivåer. Domare ska väljas i direkta val.
2. Lokalt självbestämmande erkänns på fyra nivåer.
3. Ett tak ska bestämmas (femtusen eller tiotusen hektar) för hur mycket jord någon ska få äga.
4. I nära 100 artiklar fastställs vilka sociala och ekonomiska rättigheter olika grupper har.
5. Bolivia ska ha en blandekonomi med privat, kollektivt, kooperativt och statligt ägande.
6. Naturresurserna tillhör alla medborgare. Olja, naturgas och vatten kan inte privatiseras.
7. Religionen skiljs från staten, katolska kyrkan förlorar sin officiella ställning.
8. Presidenten kan bli omvald en enda gång.
9. Kokabusken – som indianfolken använt sedan urminnes tider – erkänns i lagen, liksom förädlingen av kokaprodukter.
Bolivia har rätt att återfå en land-korridor till Stilla havet.

Intressanta punkter är att man vill sätta stopp för privatisering av viktiga naturtillgångar. Folk har slagits på gatorna för att hindra att privata bolag tar över vattenförsörjningen, armén har skickats in på oljefälten, här kommer kvittot på dessa strider. Bolivia kommer att minska möjligheten för de internationella storbolagen att ta över landets viktigaste resurser och smita iväg med dem för ett billigt pris - om det här förslaget går igenom. Med tanke på ett inlägg jag skrev om Bolivia och litiumtillgångarna antar jag att även den typen av tillgångar bör vara inkluderade i förslaget.

Att erkänna kokaodlandet är lite kufiskt, men det är inte Bolivias fel att det finns en massa kokainsniffare på norra halvklotet. Men jag undrar om det hör hemma i en konstitution. Samma med kravet på att återfå det området man förlorade till Chile under Stillahavskriget på 1870-talet. Skriver man in territoriella krav i en författning kan det vara ett sätt att inbjuda till bråk.Mannen som gav namn åt landet - Simon Bolivár - och som även hyllas i Venezuela och gett namn åt dess bolivarianska revolution

Inga kommentarer: