söndag 18 januari 2009

Vad är Doha?

Frågan i rubriken tänker sig författaren till en artikel i Asia Times att de saudiarabiska ledarna kunde ha ställt för tjugo år sedan om någon hade föreslagit att "Doha skulle konsulteras" i någon angelägenhet. På den tiden var Doha, huvudstad i Qatar vid Persiska viken, inte mycket att räkna med.

Idag väger Qatar tyngre i den internationella politiken, och man utmanar det saudiska ledarskapet och de arabiska ledare som tolererar Israels framfört för sin egen bekvämlighets och rädslas skull. De qatariska ledarna hjälpte till att få stillestånd i det libanesiska kriget 2006, nu har de kämpat för att få stopp på angreppet mot Gaza, och förmodligen är de mer i samklang med vad folk tycker i arabvärlden än regimerna i Saudiarabien, Jordanien och Egypten. De arbetar på samma linje som Syrien, Iran och palestinierna, och det är mycket intressant.

Qatar står mycket mer än sin jättegranne Saudiarabien för modernitet. Kanske det är en viktig aspekt om man ser på den arabiska kampen mot intränglingar från olika håll. De gamla skruttiga arabregimerna har angriparna kunnat köpa upp eller peta omkull, men hur blir det om/när modernitet sprider sig i de olika länderna? De mer eller mindre underförstådda argumenten bakom stödet till Israel i väst handlar nog mycket om att araberna är primitiva, efterblivna, oskolade - ungefär att de är efterblivna infödingar som man lika gärna kan jaga bort. Men när det framträder en arabisk modernism som inte har dessa drag (medan en hel del israeler har dem) blir det svårare att upprätthålla den bilden.

Och när moderniteten understöds av rejäla ekonomiska tillgångar blir det ännu svårare. "Pengar talar" så att säga, och när en betryckt affärsvärld i väst hör arabiska pengar tala kanske man hellre säger åt sina politiker att svara hövligt än att hålla på med dumheter som bara retar upp tänkta affärsvänner så de vänder sig till Kina och Indien i stället. Det kanske de gör ändå, för övrigt.

Inga kommentarer: