fredag 9 januari 2009

Torparen, greven, och Hans Bergström


Jerusalem - en "helig stad" nedsudlad av religiösa galenskaper


... i valet mellan den bibelläsande torparen och den voltairianskt fritänkande greven så är det torparen som har rätt även om han talar med Jesu liknelser och profeterna. (Förr och Nu 1974)


Jag plockade fram det här citatet (tack snälla Nätet med dina fina sökmöjligheter!) med anledning av en ledarsideutgjutelse av Hans Bergström i DN.

Det han skriver om humanism, om vetenskaplighet, om religiösa villfarelser, om medias hållningslösa fjärtande med vidskeplighet av alla de slag, det är så sant så att man inte kan göra annat än att hålla med. I början i alla fall. Men när man sedan börjar tänka efter ...

Sökandet efter sanning är raka motsatsen till tvärsäkerhet om att ha funnit den. Vetenskapsmän som Hawking och Dawkins har noterat att naturens under är så oändligt mycket större än de absurda, personifierade gudsbeskrivningarna hos religionerna. I vetenskapen tvingar nya rön fram revideringar av gamla provisoriska sanningar. Religionerna bygger tvärtom på att sanningen är funnen en gång för alla.

Med a-teism menas blott att man inte tror på de av religionerna beskrivna gudarna (de tror heller inte på varandras gudar). Humanisterna fyller avsaknaden av gudar med en plädering för upplysning, tolerans, "hygglighet" i den mänskliga samlevnaden, empati, skönhet, kärlek, meningsfull strävan här i jordelivet.


Nu finns det ju personer som anser sig vara mycket humanistiskt inriktade men visar väldiga brister vad det gäller egenskaper som humanisterna enligt Bergström utövar i stället för religion. Särskilt hyggliga i den mänskliga samlevnaden är de inte alla dagar. Låt oss gå vidare i vad Bergström skriver:

Efter kommunismens fall är religion och stam de två kvarvarande legitimerarna av fanatism.

Jaha, och marknadsfundamentalisterna då? Ledarna för denna sekt går visserligen oftast inte själva våldsamt fram - men de är mäktiga och rika och hyr in folk som gör jobbet åt dem.

Kvinnoförtryck frodas i beskydd av manlig religionstolkning.

Det är nog annat än manlig religionsutövning som är orsaken till bombregnen över kvinnor i Palestina, Afghanistan, Irak, Somalia … . Kvinnoförtrycket hos regimen i landet X skälls grundligt ut innan invasionen börjar, när bomberna faller och en quislingregim inrättas är det hela bortglömt.Karl Marx skrev om religionen att den var "hjärtat i en hjärtlös värld" och att den var "folkets opium". När han skrev det var opium i första hand bedövningsmedel vid smärta, inte narkotika. Religionen var alltså ett medel som folket tillgrep för att döva de smärtor som världens ondska orsakar. Tanken var inte originell för Marx, det fanns rätt många tyskar som hade samma inställning i början av 1800-talet. Genom kritik av religionen tänkte sig Marx att man kunde hjälpa folk att se världen som den verkligen är - och därmed kunna förändra den.


Vem stod för det inledande citatet i den här bloggposten? En snubbe som är gammal nog att ha läst Bibeln och som varit med i den radikala rörelsen sedan tidigt på 1940-talet: Jan Myrdal. Han ställer den riktiag frågan: De fina fritänkande herremännen trampar ner de religiösa torparna - vems sida skall man stå på?

Många finstämda liberaler tycker väl att de efterblivna och vidskepliga fattighjonen får skylla sig själva, och varför skall de bråka med den fine greven och kräva någon sorts "rätt"? Arbeta och håll käft!. En del vänsterradikaler säger att det är tråkigt att torparna och deras hustrur och barn sprängs i bitar eller bränns av fosforbomber, men tyvärr, tyvärr: de har ju fel åsikter, de ropar "Gud är stor" (och förtrycker kvinnor), och därför är det fel att hjälpa dem!

Men nu verkar det som om Jordens torpare inte vill hålla käft längre. De fina liberalerna och vänsterradikalerna tror inte på helvetet, men dit kan de dra i alla fall.
Quetzalcoatl - den befjädrade ormen - en av de gammalmexicanska gudarna

11 kommentarer:

Anonym sa...

De där missionerande ateist-humanisterna ger jag inte mycket för - de förefaller ju att vara rena fundamentalisterna!

Jag väntar spänt på att få se dem rycka ut till något krisormråde med katastrofhjälp - "Ateistiska katastrofhjälpen" - jo, det vore en syn för gudar!

Att ägna sig åt religionskritik på deras sätt är ungefär lika meninsfullt som att kritisera kubistisk konst för att den ger en falsk bild av verkligheten.

Fundamentalistiska religionstolkningar är givetvis ytliga, men som jag ser det förhåller religionerna sig till "verkligheten" på ett sätt som liknar konstens förhållande till verkligheten.

Björn Nilsson sa...

Undrar om inte den cubanska medicinska hjälpen faktiskt åtminstone har drag av "ateistiska katastrofhjälpen"?

Den militanta ateismen som kommit fram på senare år kan väl ses som en arg protest mot att nya religiösa vågor ser ut att hota "upplysningsprojektet". Eller för att ta det dialektiskt: de betingar varandra, försvinner den ena så försvinner den andra.

Men tanken bakom mitt inlägg var ju att man inte nödvändigtvis är "snäll" bara för att man tror sig vara "upplyst". Och att det också kan vara så att "oupplysta" kan vara väldigt "snälla".

Hade regimerna i arabvärlden varit både snälla och upplysta hade det aldrig uppstått något behov av rörelser som Muslimska brödraskapet med sin välgörenhet och liknande som folk har nytta av. Men snälla och upplysta regimer som tar hand om sitt folk hade förmodligen klassats som icke-västvänliga, och därmed som lämpliga objekt att störta.

Anonym sa...

Carl Jacobson:Jag väntar spänt på att få se dem rycka ut till något krisormråde med katastrofhjälp - "Ateistiska katastrofhjälpen" - jo, det vore en syn för gudar!
Vad sägs om Röda Korset, vars stadgar ser ut så här:Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Rörelsen är religiöst och politiskt obunden och tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade parterna i ett krig eller konflikt, utan bara för de enskilda som drabbats.
Lite allmänbildning är på sin plats som vanligt i bloggvärlden, Pelle

Carl Jacobson sa...

Röda KORSET, Röda HALVMÅNEN...
Du, Per, jag bara undrar över symbolerna - inte över vilka stadgar man måste ha om man innehar en halvofficiell ställning och vill vara välkommen överallt!

Det röda korset på vit botten är ju St Görans (St George) kors (som givetvis är en avbildning av Kristi kors).

Han är traditionellt en av "nödhjälparna" i katolska kyrkan, men har strukits ur den officiella helgonkalendern, eftersom hans historiska existens är tveksam (och berättelsen om hur han besegrade draken oacceptabel för kyrkan, eftersom den föruttsätter existensen av en sådan drake!)

Traditionen genom historien går sedan över Malteserriddarna (L’ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte), som grundades i Jerusalem 1099, osv. in i vår tid.

Fast jag antar att många idag tror att de där flaggorna som man ser vid fotbollsmatcherna bara representerar fotbollslagen för England resp. Danmark...

Om jag får citera den anonyme kommentatorn slutkläm ovan:

"Lite allmänbildning är på sin plats som vanligt i bloggvärlden, Pelle".

Björn Nilsson sa...

Aha, nu hettar det till i debatten! Jag vill bara notera från min hörna att Sankt Georg kan spåras långt tillbaka. Vi har den grekiska myten om Perseus och Andromeda, det finns någon hettitisk ur-Georg har jag för mig också. Att ta korset (ett avrättningsredskap) som religiös symbol tyckte nog många var ett kufiskt påfund under antiken. Undrar om inte halvmånen också är en förislamsk symbol som åkt med till nutiden av någon konstig anledning?

Men har inte Pelle en poäng som man kan översätta till att Röda Korset har en mycket mindre religiös profil än exempelvis katolska Caritas eller andra samfundsanknutna hjälpare? RK har i alla fall ingen omvändelse på programmet antar jag.

Carl Jacobson sa...

Nu är det ju inte så att hjälporganisationer som drivs av kyrkor och religiösa organisationer sysslar med att omvända folk, men detta är en vitt spridd vanföreställning.

På marken skiljer sig organisationer som Caritas, som du nämner, om man jämför dem med FN-organ och mammutorganisationer som Röda Korset, främst genom att de arbetar i mycket små enheter nära folk - och till minimal kostnad.

Björn Nilsson sa...

"Små enheter och nära folk" - låter inte det som cubanernas sjukvårdslag?

Jo, jag vet att de större religiösa grupperna jobbar på annorlunda sätt numera. Undrar hur det är med evangelikala grupper av USA-snitt: är de lika hänsynsfulla?

Anonym sa...

Där träffar du nog huvudet på den imaginära spiken! De där mupparna från USAs bibelbälte har en benägenhet att gå fram som slåttermaskiner, och de är helt övertygade om att Gud skapade hamburgaren, och attdet är hans vilja att McDonals och Coca-cola tjänar pengar...

Jag minns f.ö. från min barndom en amerikansk organisation som hette "Full Gospel Business Men", som bestod av amerikanska affärsmän som engagerade sig i missionsverksamhet.

Redan som barn vände jag på det och kallade dem "Full Business Gospel Men".

Björn Nilsson sa...

Tänk om de har rätt - för det har de väl under förutsättning att de dyrkar Mammon? Nu står det visserligen i Bibeln att man inte kan dyrka Gud och Mammon samtidigt, men låter de Gud få ta hand om söndagarna och Mammon resten av veckan kanske det blir en acceptabel uppgörelse ändå?

Carl Jacobson sa...

Självklart är Mammon deras gud - så har jag alltid uppfattat det!

Varför skulle de annars skriva "In God We Trust" just på dollarsedlarna?

Björn Nilsson sa...

De kunde väl sopa igen spåren genom att i stället exempelvis skriva "In Dog We Trust". Med tanke på de plågor den nytillträdande presidentfamiljen har att välja hund vore det väl extra passande?