fredag 9 januari 2009

Bara ett par teckningar


9 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, suck, man borde ha en del att säga i frågan men man hittar nya infallsvinklar varenda gång man försöker...

Björn Nilsson sa...

De som är emot den israeliska och amerikanska våldspolitiken har i alla fall de bästa tecknarna på sin sida, om det nu är någon tröst.

Anonym sa...

Hej Björnbrum
Ibland blir jag förundrad över alla dessa vänsterbloggare. Inte att dom vill ha en rättvis världordning. Det är OK det suportar jag. Men att dom så okritiskt stöttar Hamas. Vi som ibland felaktigt kallas mörkermän när vi stöttar oss på bibeln. Vi är alltid noga med att säga att Gud älskar alla oss syndare.

Hamas därimot har sin grund i det muslimska brödraskapet. Fatha är i någon mån sekulärt, men definitivt inte Hamas. Islam är målet och Mohamed vägen och jihad medlet. Inget flum om kriget i den inre mäniskan här inte, utan KRIG mot de otrogna och Judarna. T.ex. en homosexuel hamnar nog på en kassamraket ut i havet. På med slöjan kvinna annars väntar stening….. Fina vänner det där.

När det tillslut åter kommer att handla om att dra linjalen på tempelberget med muren etc. och allaksa mosken samt de olika kvarteren i den gamla staden. Hur troligt är det att dessa fundamentalister kommer att kompromissa. Jag tror inte det i alla fall. Jesus som kärlekens väg är nog mer framkomligt.

Björn Nilsson sa...

Jag läser inte så många vänsterbloggar. Kan det vara därför jag aldrig sett någon som okritiskt stöttar Hamas? Jag förmodar att vänsterbloggare i allmänhet hellre skulle se ett motstånd som leddes av PFLP eller någon liknande grupp. Men nu är Hamas den enda stora effektiva organisationen som står emot Israels angrepp, det går inte att komma ifrån.

Judar och kristna (det finns ju rätt många ur-kristna i Palestina också) är Bokens folk. Hur har de överlevt nästan 1600 års muslimskt styre i Palestina? De extrema dragen i Hamas kan inte avlägsnas genom att palestinska människor sprängs till slamsor. Tänk om det är Jesus som just nu slits sönder av en stridsvagnsgranat i Gaza?

Enda lösningen på det här är att isolera extremtokarna inom alla läger och förvandla det område som var det gamla Palestinamandatet till en sekulär stat. Inte judisk, inte muslimsk, inte kristen. Vet inte om jag är alltför optimistisk, men om man kunde övertala folk att en sekulär stat med lika rättigheter för alla skulle medföra fred och välstånd kanske projektet är genomförbart.

Anonym sa...

He1 Björn

Det är sant att man överlevt under många år i den begränsade mängd som man kunde efter romarna förstörde Jerusalem. Det har inte varit lätt för varken Kristna eller Judar. Säkert med perioder av förföljelse och definitivt har man tvingats underordna sig de Islamska ledarna och andra ockupanter under dessa år. Ständigt har dock alla Judar i diasporan upprepat detta "Nästa år i Jerusalem"

När skall man gå till botten med det folkrättsvidriga fördrivandet av Judarna från Israel av rommarna, araberna, korsfarare etc.

Två folk har hemhörighet här och Judarna har det definitivt av historisk rätt i många tusen år.

Lidandet i Gaza är grymmt och kan ej lämna mig eller någon annan oberörd. Hu kan kombatanter använda cicilister som levande sköldar?

Björn Nilsson sa...

Du kanske borde titta mer på judisk historia? Som religiös grupp var den spridd över hela medelhavsområdet innan romarna förstörde Jerusalem. De etiopiska, jemenitiska, mesopotamiska, indiska etc judarna uppstod pga mission - hur kan man annars förklara att det finns helsvarta judar från Afrika? Det finns inget judiskt hemland, lika litet som katolska hemlandet skulle vara i Italien och Rom. Berättelsen om tungomålstalande i Bibeln grundas för övrigt på att det till Jerusalem kom judar från olika håll i världen som talade sina egna språk, och som därför förstod vad de tungomålstalande i den kristna urförsamlingen sade.

Björn Nilsson sa...

PS. Dagens palestinier är med hög sannolikhet ättlingar av de människor som bodde i Palestina på Jesu tid. Den stora mängden judar i östra Europa beror av att kazarernas rike en gång kände sig trängt mellan kristna och muslimer och då valde judendomen som en kompromiss. Kazarerna var ett turkiskt folk, inte alls semiter. Det vore smartare att uppfatta "nästa år i Jerusalem" som en stilla bön om att kunna leva ett rättfärdigt liv nästa år, inte ta den bokstavligt.

Anonym sa...

Jag har tänkt lite på detta proportionalitetsprat. Då jag utgår från en kristen grundinställning kan jag ju inte låta bli att beröras starkt av en moder som förlorat sitt barn. Detta är ju alltid en katastrof. Tittar man på antal döda och skadade är det ju till synes förödande siffror för Israel.

Men om vi utgår från det femte budet: "Du skall inte dräpa" och tolkar det i ljuset av Jesus undervisning i bergspredikan.Bibel2000 Matt 5:21-22; "Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld." samt i första johanesbrevet 1: joh 3:15 ; "Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig" kommer saker i ett nytt ljus.

I Bo Giertz konfirmationsbok "Grunden" kan man läsa om det femte budet. " Vad förbjudes i Guds femte bud?. Att skada vår nästa till hans liv eller vålla honom lidande. De grövsta förbrytelserna mot detta bud äro mord, dråp och misshandel. Men det är lika mycket synd att vålla honom lidande, t.ex. genom vrede, hat, hämd och oförsonlighet."

Vad vill jag säga. Jo. Var och en av de som skutit dessa raketer om än primitiva in på Israel har i sitt hjärta önskat att de skall döda och skada. Då är detta lika illa om man lyckas eller inte. Om då Israel försvarar sig med bättre teknik bara för att undvika dessa angrepp och fiende dessutom gömmer sig bland civila. Ja hur kan vi då dömma?

Dessutom predikar man ständigt hat och oförsonlighet mot Israel och Judar.

Men som jag sa från början. Vem är oberörd när en mor mister sitt barn.

Låt oss be att denna konflikt snart får ett fredligt slut.

Anonym sa...

Hej Björn

Jag vill också skicka en komentar till dina svar. Jag håller med dig om att Judarna var kringspridda samtidigt som de bodde i det heliga landet. Det är ockaå sant att de delvis var missionerande under den tiden vilket förberedde dem för den kristna missionen. Men alla omvändes inte utan tog emot undervisning i förgården som "de dtilla i landet". Dessa var öppna för Paulus förkunnelse om den uppståndne Jesus.

Men poengen var att alla for till Jerusalem vid pingsten och där kom tungomålstalet. Varför? Därför att Jerusalem var derar verklia centrum.