fredag 16 januari 2009

Gaza - testområde?


Bild kopierad från Al-Manar TV - försökskaniner?

Är Gaza ett testområde för nya vapen? Jag har sett det påståendet på olika håll.

Kanske finns bakgrunden i den här artikeln i Asia Times. Jag skrev om den förra året, och i ljuset av de senaste händelserna verkar scenariot inte orimligt. För att prova ut vapen som kan användas i Tredje världens jättestäder i framtiden vill USA prova ut nya konstruktioner idag. Hur militär utrustning verkligen fungerar vet man ju först när den testas under verkliga förhållanden. En stat som USA kan göra det på slagfälten i Irak och Afghanistan, kanske i Pakistan och Somalia och en del andra stater också, men ur amerikanernas synpunkt kan det vara bättre att låta andra göra det smutsiga jobbet.

Hur avgörande är vapen? Gamle Mao påpekade att imperialisterna och deras atombomber är papperstigrar. Han stod i spetsen för fattiga bondesoldater som slog en mäktig fiende som stöddes av USA. Ett folk som slåss för en rättvis sak är verkligen svårt att slå ner, och den rättvisa sidan vinner mer och mer stöd hävdade Mao - det är ju en optimistisk bild av framtiden och möjligheterna till kamp. Jag citerar vad en av mina läsare skrev:

Israel har förlorat detta slag. Visserligen har de som i tidigare drabbningar varit helt överlägsna till lands och till sjöss. Men de har inte som tidigare haft övertaget på den tredje viktiga striidslinjen: medierna och propagandan (inte ens i väst). Så många människor har engagerat sig för RÄTT OCH RIKTIGT dvs för palestinierna och inte låtit sig hämmas av antisemitstämpel och skuldkänslor. Naturligtvis har det extrema övervåldet av Israel denna gång inverkat oerhört.

Exisraelen Giljad Atsmon skrev nyligen att med nuvarande politik kommer Israel att förlora och palestinierna att vinna. Det spelar inte så stor roll vilka vapen och resurser palestinierna tar till - det räcker att de ser till att överleva! Det är logik i detta ty förutom fin jazzmusiker är också Giljad Atzimon skolad filosof.

Det spelar ingen roll hur monstruöst Israel försöker mala sönder alla möjligheter till ett ordnat och anständigt palestinsk samhälle, och vilka djävulsvapen man än använder och vare sig de är egentillverkade eller kommer från USA, i längden kommer de andligt förkrympta människor som styr Israel att förlora.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Testområde för nya vapen? Att testa nya vapen på riktiga människor är inget nytt för USA.

Atombomberna över Hiroskima och Nagasaki fälldes just i det syftet. Många arkiv från andra världskriget är öppnade, även i USA, och historiker och forskare har klart visat att Japan erbjöd USA kapitulation ca 14 dagar före atombomberna fälldes. Erbjudandet blev dock avvisat och de flesta är i dag ense om att kapitulationen avvisades därför att USA ville testa de nya atombomberna.
Sedan accepterade man Japans kapitulation.

Hampus Eckerman sa...

Det testades ut nya vapen i Libanon, Irak, Afghanistan och Somalia också. Det gör det i varje konflikt.

Philip I sa...

The world should listen to this wise Israeli