lördag 3 januari 2009

"... kriminella tankemönster"

Hos en blogg med det märkliga namnet Paolo Pissoffis Manifest Mot Den Svarta Gallan finns en läsvard artikel om kriminella tankemönster. PP (som säkert heter något annat) anknyter till de senaste våldshandlingarna i Palestina och till hur de behandlas av svenska media. Såväl israeler som svenska media klarar sig illa i hans koll av deras tänkande:
Dessa kriminella tankemönster bör ses utifrån specifika samhälleliga och sociala villkor. De är till synes ofta irrationella. Men är nödvändiga i det grundläggande försvaret för de kriminella handlingar man gör eller vill förklara. Kriminella tankemönster är: rättfärdigande, avskärmning, utvaldhet, sentimentalitet, makt/kontroll, superoptimism, intellektuell lättja och osammanhängande tankemönster.

Själva termen kriminella tankemönster låter dock missvisande för mig - det är inte tankarna utan handlingarna som kan vara kriminella. Man kanske kan säga att det snarare rör sig om kriminellas tankemönster, det sätt brottslingar tänker på, inte att de tänker i största allmänhet. Men även personer som inte begår brott kan vara funtade på detta sätt och kanske ibland till och med vara väldigt kreativa och nyttiga (fast förmodligen ofta odrägliga för omgivningen).

När det gäller den generella politiken för att etniskt rensa det gamla Palestinamandatet på palestinier kan vi väl dock vara eniga om att en sådan politik är lika kriminell som den etniska rensningen på Balkan på 1990-talet. De som drev fram rensningarna under balkankrigen hade "rationella" skäl till varför andra grupper skulle sparkas ut. Dessa skäl finns kvar i Palestina - och är fortfarande lika kriminella.

Inga kommentarer: