lördag 15 maj 2010

die Linke - partikongress och utkast till nytt program

Idag börjar tyska vänstern, die Linke, sin partikongress i Rostock. Här har vi ett av de mer framgångsrika av de partier som kallar sig vänster i dagens Europa, så det kan vara idé att höra vad de har att säga.

Det finns ju dagspolitik, och så finns det långsiktiga tankar. Sådana kan man plita ner i ett partiprogram, och utkastet till ett nytt sådant för die Linke har publicerats. Det finns tillgängligt som pdf i tysk och engelsk version. Eller på turkiska för den verklige språkakrobaten. Som sagt, ännu bara ett utkast så det kan bli förändringar.

Jag skummade igen den engelska versionen, och nog verkar det några snäpp radikalare och djupare än vad V i Sverige kunnat prestera. Men så är ju die Linke landsmän med Marx och Engels också. Det verkade till stora delar vettigt. Här är en bra "one-liner": Only rich people can afford a poor state.

Fast synen på EU tror jag inte riktigt jag delar - men det är ju inget som säger att jag har rätt och programförfattarna fel när de tycker att EU är en kraft att utnyttja. Men för att komma fram till deras nya fina EU måste nog det nuvarande rivas lika grundligt som det nyliberala samhället.

Marx själv påpekade att "varje steg av verklig rörelse är viktigare än hundra program", och vad nu än partierna skriver i sina program är det viktiga vad de eventuellt gör i praktiken. Kan die Linke placera sig stadigt i den växande rörelsen mot marknadsliberalismen och dess bankruttpolitik, samt formulera bra uppslag för hur problemen skall lösas, kan partiet fortsätta att växa och dra med sig krafter som är mer tvekande idag. Naturligtvis hade ett superrevolutionärt program varit roligare för en del att läsa, men ute i verkligheten kan saker som inte i sig är särskilt revolutionära ändå få stora återverkningar och skaka hela samhället. Och Tyskland tillhör en samling länder där samhällets utvecklingsnivå gör ett byte av samhällssystem såväl nödvändigt som utförbart.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Ett av problemen die Linke har 'r trovärdighet.
Eftersom jag gillar att läsa orginalspråket (om jag kan) har läst igenom deras stycke "I. Woher wir kommen, wer wir sind"
Ungefär Vilka är vi och varifrån kommer vi.
Historibeskrivningen fram till och under Hitlers tid stämmer hyfsat bra, men sedan förskönar man östsidan av Tyskland. det finns inte ett ord om deras mur, inte ett ord om alla illdåd regimen stod för. Sammanslagningen av kommunister och socialdemokrater till SED skedde "under tryck" och var positivt!
det som får mig att spy galla är att man skriver att delar av SED stod bakom reformförsöken i DDR 1989.
Snacka om lögnare!

dock har du en intressant iaktagelse, i Tyskland är alla partier för ett EU, dock behöver det förbättras.
Sveriga är inte europeer på samma vis som de flesta i Europa.

Eldorado

Björn Nilsson sa...

Berlinmuren är väl lika aktuell som Ingvar Carlsson idag - ren historia alltså, och den kraft som hugger tag i framtidsfrågorna har också framtiden för sig. Prat om det förflutna betalar inga räkningar för dem som drabbas av krisen idag.

Jan Wiklund sa...

Hellre en riktig rörelse än tio bra program (Karl Marx).

Anonym sa...

Den som inte kan sin historia, är dömd att upprepa den.
Die Linken gömmer sin historia istället för att bearbeta den.
Att gamla SED medlemmar är aktiva i partiet är lika illa som när gamla nazianhängare tilläts vara aktiva i CDU.

Mig veterligen finns det ytterst få som idag anser att de gamla östdiktaturerena var riktigt socialism.
Vad som saknas är analys om vad som gick snett och varför. Die Linekn har inte gjort det.

eldorado

Björn Nilsson sa...

Jag är mycket skeptisk mot påståendet om att om man inte kan sin historia etc. Ibland är det bättre att vara historielös, alternativt att stryka över och gå vidare. Historiekunskaper kan ställa till elände också. Och ibland byter man bara etikett på problemen och så upprepar man dumheterna som gjorts förut. Kanske något att skriva en bloggpost om, och samla ihop mina synpunkter på historiefilosofi? Jag har ju i alla fall officellt kunskaper i historieteori upp till forskningsförberedande nivå.