torsdag 20 maj 2010

Indisk gerilla spränger tåg


Nu skall jag försöka leka militäranalytiker igen. Indisk press rapporterar om flera sabotage mot järnvägar i samband med den pågående tvådagars generalstrejken i fem delstater i östra Indien. I den största aktionen har minst femton tankvagnar i ett godståg satts i brand och maoister från gerillaarmén PLGA antas ha utfört attacken. Järnvägstrafiken i delar av delstaten Bihar är kraftigt störd. Generellt så talas om att köra tågen med reducerad hastighet nattetid genom gerillazonerna, eller helt ställa in trafiken.

Det här är en process som pågått en tid. Exempelvis kan inte snabbtågen från New Delhi till Kolkata eller ned till Orissa braka på i full fart längre. Det har också hänt att tåg kapats eller stoppats (lär vara en vanligt politisk protestform som inte bara maoister använder sig av). Förutom passagerartåg kan godståg råka ut för angrepp. Nedanför markeringen på kartan ovanför finns de mineralrika områdena i Jharkhand bland annat. Stoppen har alltså ekonomisk betydelse.

När järnvägstrafiken störs så påverkas förbindelserna över norra Indien. Den röda korridor som maoisterna försöker bygga genomkorsas av östvästliga järnvägslinjer, och det verkar som om de får allt större kapacitet för att störa trafiken. Samma sak gäller ju landsvägarna. Frågan är om de så småningom faktiskt kommer att bli starka nog att genomföra en total blockad av landtransporter till jättestaden Kolkata i Västbengalen.

Det finns en speciell polisstyrka för järnvägarna, och bevakningen skärps naturligtvis vartefter krisen blir värre, men det torde vara mycket svårt att bygga ett fullständigt skydd för järnvägarna. Maoister har sprängt räls, tåg och stationsbyggnader förut, och det lär fortsätta så länge inbördeskriget håller på.



Här är en närbild över området där tåget med diesellastade vagnar sattes i brand. Det skedde någonstans mellan Jiwdhara (där den röda markeringen är) och Pipra nere i högra hörnet.

En intressant detalj är det som ser ut som mörka snören som ligger här och där - jag antar att det är en flod som slingrar sig fram och ibland byter lopp. Och när den byter lopp så finns rester av gamla flodarmar kvar en tid innan de växer igen. Tror det kallas "korvsjöar" av geologerna. En flod som slingrar sig så där torde befinna sig på ganska platt mark. Dessutom verkar det av bilden att döma inte vara så stora skogspartier här. Ingen djungel i alla fall. Slutsatsen kan vara att det finns gerillagrupper med kunskaper och utrustning för att genomföra stora sabotage även ute på slättområdena. De indiska myndigheterna kan leva med gerillagrupper som opererar i avlägsna glesbefolkade djungler, men börjar gerillan komma ut på de tättbefolkade slätterna och in i städerna blir läget besvärligare.

Inga kommentarer: