onsdag 5 maj 2010

Nytt om elektriska vägar


Mer uppgifter har kommit om projektet med "elektriska vägar" som jag skrivit om tidigare några gånger. Sveriges Radio rapporterar, och så finns det en konsultrapport i ärendet. Rapporten (beställd av Trafikverket och Energimyndigheten) har dessa punkter att visa på:

Införandet av elektriska vägar skulle innebära:
Betydande energieffektivisering, så mycke som 10 TWh/år energi kan sparas vid en fullskalig utbyggnad.
Minskad dieselförbrukning med upp till 1400 miljoner liter/år.
(1400 miljoner liter=35st Exxon Valdez som förlist utanför Alaska 1989)
Minskade koldioxidutsläpp med upp till 4,26 Mton.
(4,26 Mton/år är mer än de samlade CO2 utsläppen från bostäder och flyg i Sverige)Stora samhällsekonomiska vinster.
Relativt små infrastruktur investeringar
(ca 10 % av kostnaden för snabbtåg/km inkl. trafiksäkerhets höjande åtgärder).
Minskad säkerhetsrisk när Sveriges transportnäring blir oberoende av olja.
Stor kostnadsbesparing för Svensk åkerinäring med ökad konkurrenskraft som följd.
Stora framtida exportmöjligheter för Svensk basindustri.

(Bäst jag först skriver "obs. ironi" innan jag fortsätter med att ...) ... detta att man skulle kunna dra ner på kostnader, minska import av fossilbränslen och utsläpp av växthusgaser, samt att främja svenska industrier, måste givetvis uppfattas som mycket frånstötande av alla rättänkande människor. Visserligen närmar sig "peak oil", men det är säkert bara en konspiration från oljebolagen och några skummisar som vill bilda en världsregering!

Naturligtvis löser inte dessa "trådbussar" på väg alla problem, men vem annan än en komplett idiot skulle påstå något sådant? Visst kommer det att bli problem, men om det blir ett smidigare och mer ekonomiskt transportsystem, vem skulle opponera sig mot det? (Svar: de mest rigida bil- och tågmupparna, förmodligen.) Man väljer ju det system som har mest fördelar och minst nackdelar, inte det som är perfekt (för då får man aldrig något system).

Tunga transporter lämpar sig oftast bäst på tåg eller båt, men med elektriska vägar finns ett alternativ som visserligen kräver en del fasta anläggningar men som ändå borde bli lättare att sätta upp, att riva, att dra om, än rälsburen trafik. Sedan bör trafiksystemen kopplas samman: man kan tänka sig en serie från tåg till elvägar och så spårtaxi.

4 kommentarer:

Pierre Gilly sa...

Tja, om Sverige åtminstonde styrdes av människor som kunde driva en salladsbar, så kunde man ha lite hopp.

Björn Nilsson sa...

Hm, "kunna driva en salladsbar åtminstone" ... det är till att ställa krav märker jag! Var hittar man sådana bland våra politikerbroilers!?!

Pierre Gilly sa...

Jag är för att politiska ämbeten ska lottas ut. Då skulle vi få ett representativt urval i riksdagen, mindre folk med narcissistiska störningar, och professionella pratkvarnar.

Björn Nilsson sa...

Det är ju rena rama Athen under klassisk tid! De hade ju till och med någon sorts "lotterimaskiner" för att välja folk.