måndag 31 maj 2010

Gaza solidaritet

Jag fick just detta meddelande:
------------
SOLIDARITETSMANIFESTATION
Idag måndagen den 31 maj mot Israels angrepp på
Ship to Gaza fartyg.
Samling på Sergels torg, Stockholm klockan 18.00.

Paroller:
Allt stöd åt Ship to Gaza
Bryt blockaden
Frige våra fängslade kamrater (om det har gått så långt)
Den svenska regeringen måste fördöma Israels piratverksamhet
och försvara rätten att segla på internationella vatten
---------------


Idag jagas privatpraktiserande pirater i Adenbukten och vattnen utanför Somalia. Vore det inte dags att sätta in en antipiratstyrka i vattnen utanför Palistina också, så att statspiraterna inte vågar sig ut?

Inga kommentarer: