torsdag 20 maj 2010

"Socialisme på dagsordenen"

Socialismen på dagordningen är en rubrik i danska radikala Arbejderen, och det är ett citat från ledaren för det grekiska kommunistpartiet KKE. Partiets synpunkter är att det inte räcker med motståndskamp, man måste gå vidare mot ett nytt system (jo, det här citatet är på danska, men du klarar säkert av att läsa det):

»Tiden er kommet til at lade en social folkefront for politisk handling og masseaktion tage form, tage tydeligt form, udviklet fra de eksisterende militante kræfter, som skal forøges,« skriver KKE i sit forslag.

Folkefronten skal ikke nøjes med at slå nedskæringsdiktaterne tilbage. Målet er at ændre styrkeforholdet radikalt og skabe en situation, hvor folket tager den politiske magt med et helt nyt system med direkte valg og den økonomiske magt ved at nationalisere monopolernes ejendom og kollektiviseren resten af økonomien.Nu är det intressant att veta hur KKE mer praktiskt tänker gå till väga och om man har några planer för framtiden. I ett dokument från 12 maj, KKE’s proposal -Solution for the crisis, skriver partiets generalsekreterare om bildandet av en folkfront med ett val:

This front has one choice, creative and realistic. To strengthen the alternative proposal for people’s power and a people’s economy having as key slogan, the socialization of the monopolies, the formation of popular cooperatives in sectors where socialization is not possible, nationwide planning with workers’ people’s control from the bottom up.

Nå, socialister brukar vara bra på att analysera dagens problem och ropa "upp till kamp", men hur ser förslaget ut. Till att börja med säger man att Grekland har en tillräckligt utvecklad ekonomisk bas för att kunna gå vidare:

Greek has a satisfactory level of the concentration of production, the means of production, a trade network, and a specific level of development in modern technology. It has a large, experienced labour force, with an improved educational level and specialization in comparison to the past, a large labour force in science.

It has valuable natural wealth-producing resources, important reserves of mineral wealth, which are an advantage in industrial production and the production of consumer goods.

It has the great advantage that it can ensure sufficient food supplies for people’s needs as well as for external trade. It has capabilities in the production of modern products, machinery, tools and appliances.
Därför har man ett val, att göra om den föråldrade ekonomiska basen och därmed den politiska överbyggnaden:

The choice is one: a change in the historically outdated social relations of ownership that determine the political system as well and concern the basic and concentrated means of production in the following areas: energy, telecommunications, mineral wealth, mining, industry, water supply, transportation.

Socialization of the banking system, the system of extraction, conveyance and management of natural resources; external trade, a centralized network of internal trade; housing for the people, research and the democratic provision of information to the people.För delar av ekonomin som inte passar in i storskalig samhällsägd ekonomi tänker man sig kooperativ som ändå har en anknytning till central planering:

We estimate that there may be areas that will not be included in complete, nationwide, universal socialization. Complementing the socialized sector, a sector for the productive cooperatives in small-level agriculture may be formed, of small businesses in branches where concentration is low. Their participation in cooperatives will be understood as a beneficial choice, based on experience that exists from the monopoly ring.

The socialized as well as the cooperative sectors, production and distribution as a whole must be included in a centralized, national economic mechanism of planning and administration so that all of the means of production and the labour force can be mobilized, so that every possible form of international economic cooperation can be utilized based on mutual benefit. Domestic production will be protected and the interests of the workers will be protected from any possible consequences that arise from the needs of external trade.

Man förespråkar alltså central planering, men utan att gå in på praktiska detaljer - man får väl tänka sig många datorer i alla fall:

Central planning is necessary in order to formulate strategic goals and choices, in order to prioritize branches and sectors, to determine where greater forces and means will be concentrated. The materialization of programming demands distribution by branch and area, and first of all, workers’ control of administration in every production unit and service, in every administrative organ.

För att klara av detta måste det finnas en regering som är folkmaktens organ, för att ta hand om folkets behov och se till att produktivkrafterna utvecklas:

The government as an organ of people’s power will be obliged to ensure the participation of the people in this completely new, totally unknown task, to support the people’s movement, to support and to be monitored by that within new institutions of workers’ and social control.

The centrally planned development of society is a need that stems from today’s demands, first of all the demands of mankind which is the primary productive force. The need to satisfy the wide-ranging modern needs of the working people, the need for the means of production to develop, for science and technology to develop for the benefit of the people, make central planning a vital necessity.
Man vill ha handel och annat utbyte som baseras på ömsesidigt intresse, däremot (och detta måste låta hotfullt för alla lånehajar och skattefuskare) kommer man att granska den offentliga skuldsättningen:

People’s power promotes intrastate commercial agreements and exchanges, agreements for the utilization of techno-knowledge based on mutual interest.

The public debt will be re-examined under people’s power with the main criteria being the interests of the people.

At the very beginning, people’s power will have to confront an organized internal and international reaction. The EU and NATO, the agreements with the USA, do not leave much room for maneuvering by EU member countries.

Ibland sägs det att vänstern i det kontinentala Europa är EU-positivt, till skillnad mot skandinaverna. Men KKE anser att det är oundvikligt att går ur:

The solution to this problem by withdrawal from the EU is inevitable with the aim a self-reliant, popular development and cooperation that is in the interest of the people.

Men det finns ändå sympatiskt inställda krafter inom EU-parlamentet. I ett upprop som citeras hos Svensson (komplett, på engelska här) manar ett antal ledamöter av vänstern inom parlamentet (däribland Eva-Britt Svensson, svenska Vänsterpartiet) till sympatiåtgärder för grekerna.

Utvecklingen är utomordentligt intressant. Kapitalets allt aggressivare sparkar mot bland annat Europas folk har inte gjort alla mer rädda och eftergivna och beredda att överlämna allt vad de har för att slippa bli ihjälsparkade - i stället blir motrörelserna kraftfullare och formulerar sina alternativ. Och det borde inte vara så svårt i dagens Europa. För hur kan man motivera att smågrupper av spekulanter skall tillåtas plundra den absoluta folkmajoriteten? Vad har de olika ländernas alltmer parasitära överklasser för existensberättigande? Hur länge kan de sitta kvar när folken upptäcker att de inte behövs?

Vi har något som faktiskt påminner om en revolutionär situation: två klasser står mot varandra och ingen vill ha det som tidigare. Motsättningarna är så stora att de inte går att lösa inom det nuvarande systemet (däremot kan de fortleva på grund av att överklassen har tvångsmedel för att se till att ingen verklig lösning sker). Men eftersom överklassen är den onödiga och underklassen den nödvändiga klassen kan historien bara sluta på ett sätt, sett långsiktigt.

Nu är det Grekland som är brännpunkten mellan kapital och arbete. Där var det militärkupp 1967, en skam för Europa och för det NATO som påstod sig vara "demokratins försvarare" men som gladeligen accepterade diktarorer och diktaturer i sina led. Undrar om någon sitter och planerar en ny kupp nu? I borgerliga media skulle detta säkert välkomnas - för grekerna är ju bara en samling fuskare och latmaskar, eller hur?

10 kommentarer:

Anders_S sa...

Jag har inte så mycket till övers med KKE, men i övrigt har du rätt. Utvecklingen är intressant och det är på vägg käpprätt åt helvete.

Jag träddafde en av undertecknaran i helgen, Sören Söndergaard och dessutom en assistent till en annan av undertecknarna, Miguel Portas. Det var intresant att höra vad de hade att säga.

Assistenten hade bland annat träffat ledningen för Euoreiska centralbanken och de hade uttryckt sin målsättning mycket klart. Att välfärdssystemen i Europa, hela Europa, ska krossas. Inom 5 år. Det är vad vi slåss mot.

Björn Nilsson sa...

Då får vi väl försöka krossa "krossa-gubbarna" då.

/lasse sa...

KKE fick 7,5% i förra valet.

Problemet för vänstern generellt är att de är dåliga på att skapa breda organisationer, att samarbeta. Man har inget till övers för vänsterkonkurrenter. Av och till händer det att de hellre gör upp med motståndarna och sätter kniven i ryggen på de som rimligen borde stå på samma sida. Kan man misstänka att SAP historiska framgångar mer berott på att man bekämpat vänsterkonkurrens än motståndarna på högersidan?

Uttalandena om målsättningarna är ganska svepande och vad de i praktiken innebär för hur de ska genomföras är svårt att tyda.

Folket i Grekland har helt klart missgynnats av att de sålt ut sin nationella suveränitet till EUron. Om man får tro någon hög jurist på ECB så kan man inte lämna Euron utan att lämna EU då Euron är obligatorisk för alla utom Danmark och Storbritannien. Men om det skulle bli så att Grekland kan lämna eller utesluts ur Euron men får vara kvar i EU blir det ändå inge real suveränitet, de måste då börja om för att kvalificera sig till Euron igen.

Ibland undrar man om de här som håller på med euro-folkomröstningar förstår vad vi är förpliktigade till som EU medlemmar, att det även för oss är obligatoriskt att ansluta oss till Euron. Stänger EU det kryphål vi utnyttjar för att inte införa Euron måste vi ansluta oss eller lämna EU om fokets vilja ska respekteras (men det är det väl ingen som tror).

Som suverän nation har förstås ett land som Grekland möjligheter att med egen fiat-valuta med flytande växelkurs både motverka exportunderskott och stimulera sin egen hemmaekonomi. Man har ju då också fler möjligheter att motverka ett förödande handelsunderskott som skapar beroende av lån i utländsk valuta. Om så kommer då deras mäktige granne EU att gå med på detta, kommer de att agera långsint och vilja statuera exempel för att hindra andra att lämna deras mirakelekonomi. Redan i dag är det närmast utpressningsvillkor för de grannar som har avtal som ger ekonomisk access till EU, de måste i praktiken införa alla lagar som EU stiftar.

Länder som Grekland som har svårt att konkurrera med de mäktiga i EU borde orientera sig mer mot Kina, Asien och Ryssland för att tillgodose sitt importbehov på ett billigare sätt.

Björn Nilsson sa...

KKE kanske är "lite speciellt", men gäller inte den saken hela det politiska livet i Grekland? Delar av det som kallas vänster är väl ganska kufiska, inklusive terrorister och anarkistiska knäppgökar.

Vad KKE kan göra i det läget med sin väljarkår, även om det går bra och framåt i nästa val, är oklart. Men ibland kan ju saker hända fort, och storleken är inte alltid avgörande. Men lyckas KKE och en folkfront sätta käppar i hjulet för EU-politikerna kan upplägget att plundra grekerna misslyckas och situationen bli revolutionär. Det som sägs vara omöjligt idag kan bli helt möjligt och naturligt i morgon.

/lasse sa...

"Those who believe — or, even worse, are suggesting — that we will tolerate inflation in the future are making a grave error. The governing council of the ECB did not hesitate to increase rates in July 2008 in a period of financial turbulence in order to ensure price stability. We were criticized at the time by the markets. This is a measure of our inflexible determination."
Trichet

"There is a need for a quantum leap in the governance of the euro area. There need to be major improvements to prevent bad behavior, to ensure effective implementation of the recommendations made by “peers” and to ensure real and effective sanctions in case of breaches (of the Stability and Growth Pact). The ECB is calling for major changes"
Trichet


Alltså här talar en av EUropas allra mäktigaste män som med sina beslut avgör om folks ska vara arbetslösa, gå från hus och hem etc. Inte utsedd i demokratisk ordning, ansvarig inför ingen, och det är under straffansvar (tror t.o.m. fängelse kan bli aktuellt) för demokratiskt valda politiker att försöka påverka honom. Även "mad man" Heinrich Brunnig som sänkte Tyskland i deflationens svarta hål av arbetslöshet och konkurser var en princip fast man med " inflexible determination" och krävde "major changes" hos nationen för att den skulle anpassas till Brunnings " inflexible determination".

Vad som nu pågår i Europa börjar allt mer likna ren och skär galenskap. Med tanke på vår historia kan man undra om det inte är kroniskt.


En bra sågning av eurostolleriet och "mad man" Trichet.

Björn Nilsson sa...

Tack för länken. Där finns några intressanta diagram som man kanske kan "låna".

Vad det gäller galenskap håller jag med. Krisbekämpningen gör ju att ungefär samma sak, fast värre, kommer tillbaka om ett tag.

Den där fanatismen vad det gäller inflation verkar vara ett verktyg för maktgalna personer. Ungefär som präster som bara vill att folk skall tukta sig själv för eventuella synder hela tiden. Omkring år 2000 läste jag ett uttalande av någon chef för svenska riksbanken som gick ut på att alla måste tänka på inflation i alla lägen och underordna sig inflationsmålet.

Sådana fanatiker är farliga. De har ju makt - åtminstone så länge politikerna låter dem hållas. Skulle politikerna känna att läget blir ohållbart (revolution eller omval står för dörren) försvinner nog ECB:s oberoende från den verkliga världen illa kvickt. Eventuellt med hjälp av polishämtning.

/lasse sa...

Man kan nog låna när det gäller sånt här, det handlar om information och inte något konstnärligt arbete, man får anamma den amerikanska iden om "fair use" och att rättigheten för allmänheten att bli informerad väger tyngst.

Jo den europiska "krisbekämpningen" gör nog närmast att det inte ens blir bättre innan det blir värre.

Och man har mage att framhålla Baltikum so föredöme. Stänga ner nödvändig sjukvård och sänka hela ekonomin i ett svart hål. Redan tidigare när Lettland var nyliberalt modelland med "mirakelekonomi" tyckte folk där inte att det var ett ställe för barn att växa upp, nu har barnafödandet minskat än mer och folk planerar i än större utsträckning att försöka fly den nyliberala "mirakelekonomin". Inte heller är där någon immigration till det nyliberala undret.

BNP har fallit dramatiskt, detaljhandeln minskade med 30% i Lettland förra året och förväntas falla endast 10% i år. Exporten har fallit med 30% men importen har fallit med 45% så handelsbalansen har förbättrats.

Construction output volume in Latvia reduced 43.4% in the first quarter year-on-year,
Construction output in Lithuania dropped 42.9%, whereas Bulgaria recorded a 25.9% fall, writes LETA
Construction output volume of the entire EU decreased 6.5%, including a 9.6% fall in eurozone countries.

Vad är det för människor som styr i Europa, vad är det för samhällen de skapar när det som är vår framtid, barnen, inte får plats. Hur kan människor som tycker att en "stark", "sund" valuta är viktigare än barnen vår framtid. En valuta är trots allt bara en artificiell fiktion.

Björn Nilsson sa...

Ja, dina sista rader får mig att tänka på "Gustav Lindströms visa" av avlidne Olle Adolphson: "Va ere för ena dårar som härjar i stan, glada som barn, me sitt sattyg till plan ...?".

Tack för uppgifterna om Baltikum. De har svårt att ta sig upp därborta. Krisen i slutet av 90-talet drabbade dem hårt också, och nu detta. Litauen klarade sig bäst den gången tror jag, beroende av att man inte hade hunnit gå så långt med avvecklingen av den gamla mer statsdirigerade ekonomin. Hur som helst så tror jag att vissa teorier om ekonomisk utveckling och om hur länder "hinner ifatt" inte riktigt stämmer med verkligheten i många länder från Estland och ner till södra Balkan. Men nyliberala ekonomer verkar ha svårt att ta till sig att länder faktiskt kan ha olika förutsättningar och historisk bakgrund.

Galna småstatspolitiker som skall ha in länderna i EMU trots att de borde skydda sina lokala ekonomier från att slitas sönder av hyenaflocken därute, det är vad balterna har. Och byråkraterna i Bryssel och Frankfurt till detta, samt politiker i ett antal före detta stormakter i Europa som inte förstår att de är ganska små numera. Samt Tyskland som är jätten Gluff-gluff i sammanhanget. Det blir ingen bra politik av detta.

Björn Nilsson sa...

PS. Glömde påpeka att barnens framtid inte ingår i en normal kvartalsrapport. DS.

Anonym sa...

Teckentydaren
När du skriver "Länder som Grekland som har svårt att konkurrera med de mäktiga i EU borde orientera sig mer mot Kina, Asien och Ryssland för att tillgodose sitt importbehov på ett billigare sätt."
I dagens globala marknad är "världsmarknadspris" på i prinicp allting. Varför skulle grekerna idag vara så tokiga att dom köper dyrare än vad dom behöver? I så fall vad?

Diagrammet som visar hushållens skulder i respektive land är ju helt ointressant så länge den inte jämförs med tillgångarna hushållen har. Diagrammet som visar antal arbetstimmar i resp land ger en hint om produktiviteten

Eldorado